Bộ sưu tập: Maison Margiela Paris

Nhà thiết kế Maison Martin Margiela có 33 loại nước hoa trong bộ sưu tập của mình. Maison Martin Margiela là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2010 và phiên bản mới nhất là năm 2023. Các nước hoa Maison Martin Margiela được tạo ra trong sự hợp tác của các nhà làm hương như Daniela (Roche) Andrier, Dominique Ropion, Louise Turner, Fanny Bal, Jacques Cavallier, Marie Salamagne, Alienor Massenet, Maurice Roucel, Alexandra Carlin, Carlos Benaim và Fabrice Pellegrin.