Bộ sưu tập: Nishane

Xuất xứ : Turkey

Lĩnh vực : Điều chế nước hoa

Nhà sáng tạo Nishane đã mang đến thị trường 45 loại hương thơm đa dạng, tất cả đều được ghi chép trong cuốn bách khoa hương thơm của chúng tôi. Nishane, một thương hiệu mới mẻ đầy triển vọng, đã thể hiện sự sáng tạo táo bạo trong việc tạo ra các tác phẩm hương thơm. Từ tác phẩm ra đời đầu tiên vào năm 2013 cho đến mẫu hương mới nhất vào năm 2023, danh mục hương thơm của Nishane đã chứa đựng những giá trị sáng tạo đang không ngừng phát triển.

Sự sáng tạo của Nishane và tầm nhìn mới lạ còn được thể hiện qua việc hợp tác cùng các nhà làm hương tài năng. Cécile Zarokian, Jorge Lee, Miguel Matos, Julia Rodriguez Pastor, Chris Maurice, Sylvain Cara, Ilias Ermenidis, Dominique Ropion, Christian Provenzano, Lucas Sieuzac, Jean-Louis Sieuzac, Anne Flipo, Carlos Benaim, Miroslav Petkov và Julien Rasquinet - tất cả đã cùng nhau góp phần tạo nên những tác phẩm hương thơm độc đáo cho Nishane.