Bộ sưu tập: Le Labo

Xuất xứ : Mỹ

Lĩnh vực : Nước hoa

Nhà sáng tạo Le Labo đã đem đến thị trường 59 loại hương thơm đa dạng, tất cả được ghi chép trong cuốn bách khoa hương thơm của chúng tôi. Le Labo, một ngôi nhà hương thơm độc đáo, đã mang đến một phong cách sáng tạo mới mẻ cho thế giới hương thơm. Từ tác phẩm ra đời đầu tiên vào năm 2006 cho đến mẫu hương mới nhất vào năm 2023, danh mục hương thơm của Le Labo đã thể hiện sự sáng tạo không ngừng.

Sự sáng tạo và tinh thần độc đáo của Le Labo còn được thể hiện qua việc hợp tác với các nhà làm hương tài năng. Michel Almairac, Nathalie Lorson, Daphné Bugey, Frank Voelkl, Francoise Caron, Barnabe Fillion, Maurice Roucel, Vincent Schaller, Annick Menardo, Mark Buxton, Yann Vasnier và Alberto Morillas - tất cả đã cùng nhau đóng góp để tạo ra những tác phẩm hương thơm độc đáo cho Le Labo.