Bộ sưu tập: Creed

Xuất xứ : Pháp

Lĩnh vực : Điều chế nước hoa

Nhà sáng tạo Creed đã mang đến thị trường 94 loại hương thơm đa dạng, được tất cả đều được ghi chép trong cuốn bách khoa hương thơm của chúng tôi. Creed, một ngôi nhà hương thơm có lịch sử lâu đời, gắn liền với tinh hoa thượng lưu. Từ tạo nên tác phẩm đầu tiên vào năm 1781 cho đến sự xuất hiện mới nhất vào năm 2023, danh mục hương thơm của Creed đã trải qua hành trình phát triển đầy sự kiêu hãnh.

Sự kiêu hãnh và truyền thống lâu đời của Creed còn thể hiện qua việc hợp tác cùng các nhà làm hương tài năng. Olivier Creed, James Henry Creed, Bernard Ellena, Erwin Creed, Henry Creed Thế hệ thứ Tư, Henry Creed Thế hệ thứ Ba, Julien Rasquinet, Pierre Bourdon, James Henry Creed Thế hệ đầu tiên và Jean-Christophe Hérault đã cùng nhau tạo nên những tinh hoa hương thơm không thể nhầm lẫn cho Creed.